ดูดไขมันต้นแขน

  • เปรียบเทียบภาพก่อน-หลัง การดูดไขมันต้นแขน คุณมิน (ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า) เห็นได้ชัดว่าต้นแขนเล็กลง และทำให้คุณมินมีความมั่นใจในการใส่เสื้อโชว์ต้นแขนมากขึ้น