ดูดไขมันต้นแขน

  • หลังดูดไขมันต้นแขนทันที เห็นผลได้อย่างชัดเจน มีเพียงรอยช้ำ บวมเล็กน้อย