ดูดไขมันต้นแขน

  • เปรียบเทียบด้านข้างต้นแขน หลังทำการดูดไขมัน จะมีขนาดเล็กลงชัดเจน ใส่แขนกุดได้อย่างมั่นใจ