ดูดไขมันหน้าท้อง

  • คนไข้เข้ารับการดูดไขมันเฉพาะบริเวณหน้าท้องส่วนล่างและเอวที่มีปัญหามากที่สุด หลังการรักษา 2 เดือน หน้าท้องช่วงล่างแบนราบลง เอวคอดมากขึ้น