ดูดไขมัน ต้นแขน

  • ภาพเปรียบเทียบ หลังการดูดไขมันบริเวณต้นแขน (หลังทำทันที) อาจมีบวมช้ำเล็กน้อย แต่อาการจะดีขึ้นทั้งหมดใน 1 สัปดาห์