ดูดไขมันต้นแขน

  • ภาพเปรียบเทียบ หลังการดูดไขมันต้นแขนเพียง 1 เดือน ก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ 2-3 เดือนแขนจะเล็ก และกระชับลงมากกว่านี้ค่ะ