ดูดไขมันหน้าท้อง

  • รูปเปรียบเทียบ หลังการดูดไขมันหน้าท้อง หลังทำ 2 เดือน หน้าท้องแบนราบลง เอวคอดมากขึ้น