จากที่ไม่เคยมั่นใจ ตอนนี้กล้าใส่แขนกุดแล้วค่ะ

ติดต่อเรา/ปรึกษาแพทย์